Izolacja fundamentów - jak zrobić to poprawnie?

Zawilgocenie powierzchni ścian fundamentowych to problem, który dotyczy nie tylko budynków zalanych i postawionych kilkadziesiąt lat temu bez izolacji. Z wilgocią zdarza nam się walczyć również w stosunkowo nowych obiektach. Mokre fundamenty początkowo nie dają o sobie znać, ponieważ uszkodzenia nie rzucają się w oczy. Jednak woda z dolnych partii stopniowo przedostaje się wyżej i wyżej. W końcu na ścianach w pomieszczeniach mieszkalnych pojawiają się grzyby, pleśnie i wykwity solne, a tynk i kafelki zaczynają pękać i odpadać. Brak niezwłocznej, celowanej reakcji może mieć katastrofalne skutki dla konstrukcji budynku. Najlepszą profilaktyką, ale i rozwiązaniem istniejącego problemu jest wykonanie izolacji fundamentów. Sprawdź, jak powinna wyglądać izolacja przeciwwilgociowa fundamentów.

Izolacja fundamentów – podstawa każdego budynku

Solidnie wykonana izolacja fundamentów pozwala zabezpieczyć budynek przed szkodliwym działaniem wilgoci i wody oraz przed ucieczką ciepła. To podstawa, jeśli chcesz utrzymać dom w dobrym stanie technicznym przez wiele lat, cieszyć się komfortem cieplnym oraz zoptymalizować wydatki na ogrzewanie. Największym wrogiem murów jest wilgoć. Oczywiście hydroizolacja powinna się znaleźć nie tylko w fundamentach, ale również w innych elementach konstrukcyjnych, zwłaszcza w miejscach mocno narażonych na kontakt z wodą.

Dlaczego należy wykonać izolacje fundamentów?

Zawilgocenie fundamentów prowadzi do:

 • stopniowego obniżania wytrzymałości mechanicznej,
 • pogorszenia parametrów termoizolacyjnych,
 • rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych,
 • powstawania nieestetycznych plam i wykwitów na ścianach,
 • unoszenia się we wnętrzach nieprzyjemnego zapachu stęchlizny,
 • wyższych rachunków za ogrzewanie.

Skutki mogą być tragiczne – dla zdrowia i bezpieczeństwa domowników oraz portfela inwestora. W przypadku wieloletnich zaniedbań może nawet dojść do zawalenia się budynków. Ochronę fundamentów przed uszkodzeniem wskutek działania wody zapewnia izolacja pionowa i pozioma. Więcej o tych dwóch rodzajach hydroizolacji przeczytasz w dalszej części artykułu.

Optymalną hydroizolację warto zaplanować już na etapie projektowania domu. Jeżeli hydroizolacja ma zostać wykonana (odtworzona) w istniejącym budynku, zmagającym się z wysokim zawilgoceniem, konieczne jest wcześniejsze osuszenie murów.

Jakie są rodzaje fundamentów?

Budynek opiera się na fundamentach. Fundament służy do przenoszenia obciążeń ze ścian, stropów i dachu do gruntu. Sprawia, że budynek jest równomiernie osadzony, stabilny, trwały i bezpieczny. Planując konstrukcję fundamentów, należy wziąć pod uwagę m.in. rodzaj podłoża oraz poziom wody gruntowej w miejscu inwestycji. Odpowiednich informacji dostarcza badanie geotechniczne. Fundamenty można podzielić na:

 • bezpośrednie – do posadowienia bezpośrednio na gruncie do głębokości max. 4 m, najczęściej stosowane w przypadku domów jednorodzinnych, to ławy, płyty i stopy;
 • pośrednie – inaczej głębokie, przenoszą obciążenia na głębszą warstwę gruntu, to fundamenty podparte, zawieszone i normalne.

Standardowy fundament składa się z ławy fundamentowej oraz ze ścian fundamentowych, które mogą być jednocześnie ścianami piwnicy. W przypadku budynków z podpiwniczeniem konieczna jest izolacja cieplna fundamentów.

Jakie izolacje można stosować na fundamenty?

Wyróżnić można dwa główne rodzaje izolacji fundamentów: pionową i poziomą.

Izolacja pionowa fundamentów – zabezpiecza ściany fundamentowe i piwniczne przed napływem wilgoci wskutek nagromadzenia wód opadowych i gruntowych. Wykonuje się ją na całej powierzchni ścian fundamentowych. Stanowi uzupełnienie izolacji poziomej. Może być to ochrona przeciwwilgociowa lub izolacja przeciwwodna.

Izolacja pozioma fundamentów – zabezpiecza płytę lub ławy fundamentowe przed tzw. podciąganiem kapilarnym, czyli przed przenikaniem wody z gruntu (od dołu) przez mury ku górze. Podsiąk kapilarny to najczęstsza przyczyna zawilgocenia ścian. Izolacja pozioma zapewnia ochronę przeciwwilgociową posadzkom. Zwykle wykonuje się ją na styku ścian fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową podłogi albo pod posadzką w przypadku piwnic. Izolacja pozioma odcina fundamenty od konstrukcji budynku, co przekłada się na ochronę wewnętrznych i obwodowych ścian nośnych przed podciąganiem kapilarnym.

Ponadto na fundamenty stosuje się:

 • średnią lub lekką izolację przeciwwilgociową,
 • izolację przeciwwodną tzw. ciężką.

Dobierając rodzaj izolacji, należy uwzględniać specyficzne warunki gruntowo-wodne w miejscu inwestycji oraz sposób posadowienia obiektu. Zabezpieczenie fundamentów budynku powinno bazować zarówno na izolacji pionowej, jak i poziomej. Do wykonywania izolacji pionowych i poziomych służą różne metody.

Oprócz izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, ważne jest zastosowanie izolacji cieplnej fundamentów. Do ocieplenia fundamentów służą specjalne płyty ze styropianu, XPS lub PIR. Należy uważać, by pomiędzy płytami nie zostawiać szczelin powodujących tzw. mostki termiczne. Ocieplenia ścian fundamentowych nie trzeba stosować w przypadku materiałów dobrze chroniących przed wyziębianiem.

Jakie narzędzia są potrzebne do wykonania izolacji?

Narzędzia potrzebne do wykonania izolacji fundamentów, podobnie jak materiały, zależą od wybranej metody, a ta powinna być dopasowana do specyfiki danego projektu. W MPH Kapilar hydroizolacje poziome i pionowe wykonujemy przede wszystkim metodą Iniekcji Krystalicznej®. To opatentowana technologia osuszania budynków z jednoczesnym odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowej w zawilgoconych murach. Do głównych zalet metody, oprócz skuteczności i bezterminowej trwałości, należą szybkość i łatwość stosowania oraz bezinwazyjność. Nie trzeba wcześniej osuszać ani odsalać ścian, a później remontować budynku czy odnawiać terenu. W konsekwencji ilość potrzebnych urządzeń jest ograniczona do minimum. Niezbędne jest właściwie jedynie narzędzie do nawiercenia otworów w ścianie. Dla porównania, uważane za szybkie w realizacji hydroizolacje bitumiczne, wymagają odpowiedniego przygotowania podłoża, gruntowania preparatem polimerowo-bitumicznym, klejenia styropianu, zastosowania folii lub papy termozgrzewalnej itd.

Jak poprawnie wykonać izolacje fundamentów?

W budownictwie stosowane są różne, mniej i bardziej inwazyjne sposoby wykonywania izolacji fundamentów. Każda charakteryzuje się własną metodyką, więc nie da się stworzyć jednej, uniwersalnej instrukcji działania. W MPH Kapilar wykorzystujemy m.in. wspomnianą wcześniej Iniekcję Krystaliczną® z zastosowaniem dedykowanego środka CRYSTARID®. Przeciwwilgociowa izolacja pionowa w technologii Iniekcji Krystalicznej®, czyli dotycząca murów poniżej poziomu gruntu, nie wymaga odkopywania fundamentów. Całość prac wykonywana jest od wewnątrz budynku.

Izolacja fundamentów – najczęstsze błędy

Niedopatrzenia przy wykonywaniu hydroizolacji fundamentów mogą skutkować nie tylko niższą skutecznością i trwałością ochrony, ale także nasileniem problemu wilgoci, a nawet uszkodzeniem konstrukcji budynku. Błędy najczęściej wynikają z:

 • nieprawidłowej identyfikacji przyczyny zawilgocenia murów,
 • wybrania metody niedopasowanej do warunków wodno-gruntowych,
 • kiepskiej jakości materiałów lub ich niewłaściwego użycia,
 • braku doświadczenia i wiedzy wykonawcy.

Dlatego zadanie to należy powierzyć firmie wyspecjalizowanej w osuszaniu budynków i przeprowadzaniu hydroizolacji.

W MPH Kapilar dysponujemy nowoczesnymi i niezawodnymi technologiami, które pozwalają szybko i skutecznie osuszyć fundamenty – nawet stare, mocno zawilgocone i o znacznej grubości. Dodatkową korzyścią jest wytworzona izolacja przeciwwilgociowa, zapewniająca trwałe zabezpieczenie budynku przed szkodliwym działaniem wód opadowych i gruntowych.