Podciąganie kapilarne – czym jest, skąd się bierze i jak je zatrzymać?

Podciąganie kapilarne jest najczęstszą przyczyną zawilgocenia murów. I niestety także najtrudniejszą do wyeliminowania. Wskutek podciągania wody z gruntu, wilgoć na ścianach może sięgać nawet do wysokości ok. dwóch metrów. Mokre ściany nie tylko nieestetycznie wyglądają i stanowią idealną pożywkę dla pleśni, ale również poważnie zagrażają konstrukcji budynku. Czym jest podciąganie kapilarne? Dlaczego występuje? I w jaki sposób zatrzymać zjawisko podciągania kapilarnego, a najlepiej w ogóle do niego nie dopuścić? Eksperci MPH Kapilar odpowiadają.

Podciąganie kapilarne – czym jest?

Podciąganie kapilarne sensu stricto oznacza zdolność materiałów do podciągania wody za pomocą sił kapilarnych, które zależą od ilości i średnicy porów otwartych w danym materiale. W praktyce mierzy się szybkość podciągania wody przez określony materiał. Aby dokonać takiego pomiaru, należy podzielić wysokość podciągania kapilarnego przez czas, w jakim została podciągnięta woda. W budownictwie przez podciąganie kapilarne rozumie się zjawisko podciągania wody od dołu. Szczególnie podatne na zawilgocenie są materiały z mikroskopijnymi porami otwartymi oraz materiały sypkie, jak piasek czy mieszanki piaskowo-żwirowe. Wysoce porowatym materiałem budowlanym jest np. beton komórkowy.

Kiedy występuje podciąganie kapilarne?

Z podciąganiem kapilarnym spotkać się można – wbrew pozorom – nie tylko w starych budynkach, postawionych kilkadziesiąt lat temu i pozbawionych właściwej izolacji poziomej oraz w domach i mieszkaniach po zalaniu. Z wilgocią na ścianach zdarza się nam walczyć także w nowo powstałych obiektach, wydawałoby się nowoczesnych i solidnych. Najczęściej problem ten wynika z:

  • wysokiego poziomu wód gruntowych,
  • nieodpowiedniego zaizolowania podstawy budynku,
  • braku osuszenia fundamentów w przeszłości.

Wspomniana izolacja pozioma zapewnia „odcięcie” fundamentów od konstrukcji, co przekłada się na ochronę wewnętrznych i obwodowych ścian nośnych przed podciąganiem kapilarnym. Cały proces wykonania izolacji poziomej sprowadza się do nawiercenia niewielkich otworów w ścianie w jednej linii i w równych odległościach, w które następnie wstrzykuje się odpowiednio dobrany materiał iniekcyjny. W ten sposób wytworzona zostaje pozioma bariera, która blokuje podciąganie wilgoci od dołu, chroniąc ściany. O skuteczną hydroizolację najlepiej zadbać już na etapie projektowania domu lub na początkowym etapie budowy.

Na jakiej zasadzie działa podciąganie kapilarne?

Za podciąganie wody z gruntu odpowiadają tzw. siły kapilarne – specyficzne zjawiska fizyczne, związane z zachowaniem par i cieczy. Występują one na granicy wody i obiektu, tj. wąskiej przestrzeni w materiale budowlanym. Zjawiskami tymi są:

  • napięcie powierzchniowe cieczy, która posiada właściwości sprężystej błony;
  • zwilżalność, czyli zdolność cieczy do rozpływania się po ściankach naczynia, określana przez kąt zwilżania.

Im większa zwilżalność i większe napięcie powierzchniowe cieczy oraz mniejsza średnica kapilar, tym bardziej nasilone będzie zjawisko podciągania kapilarnego.

Należy pamiętać, że parametry fizyczne wody, w tym jej gęstość i napięcie powierzchniowe, są niezmienne, a więc człowiek nie ma na nie wpływu. Może on jednak zatkać pory, przez które ciecz podciągana jest ku górze, czego widocznym objawem są mokre ściany – nawet do wysokości pierwszego piętra.

Jakie materiały potrzebne są do zatrzymania podciągania kapilarnego?

Iniekcje murów w budownictwie przeprowadza się różnymi metodami, z wykorzystaniem rozmaitych preparatów. Doskonale przebadaną pod kątem efektywności i bezpieczeństwa, opatentowaną metodą odtworzenia izolacji poziomej i zablokowania podciągania kapilarnego, jest Iniekcja Krystaliczna®. Izolację poziomą wykonaną w technologii Iniekcji Krystalicznej® cechuje bezterminowa trwałość. Dla naszych klientów Iniekcja Krystaliczna® oznacza wyeliminowanie problemu raz na zawsze. Dajemy na to bezterminową gwarancję. Jedynym oryginalnym produktem, znajdującym zastosowanie w opatentowanej technologii Iniekcji Krystalicznej®, jest CRYSTARID®. To innowacyjny, wielokrotnie nagradzany iniekt, produkowany na bazie krzemianów. Został on opatentowany przez dr inż. Wojciecha Nawrota – polskiego naukowca i wynalazcę, autora technologii Iniekcji Krystalicznej®. CRYSTARID® wykazuje skuteczność w murach z cegły, kamienia, ceglano-kamiennych czy z bloczków betonowych. Do wstępnego uszczelnienia dochodzi w ciągu zaledwie 7 dni od przeprowadzenia iniekcji.

Podsumowanie

Jeśli Twoje mury są mokre, pomimo zastosowania izolacji pionowej, najbardziej prawdopodobnym „sprawcą” jest podciąganie kapilarne. Na problem zawilgoconych ścian trzeba reagować. To podstawa komfortowego mieszkania i utrzymania budynku w dobrym stanie technicznym przez długie lata. W MPH Kapilar dobieramy metodę osuszania i odtwarzania hydroizolacji do stopnia degradacji i materiału ścian oraz innych, specyficznych wymagań projektu. Stosujemy wyłącznie trwałe i sprawdzone preparaty. Posiadamy ogromne doświadczenie w wykonywaniu hydroizolacji. W przypadku Iniekcji Krystalicznej® pracujemy wyłącznie na oryginalnym preparacie CRYSTARID®.