Iniekcja krystaliczna - najskuteczniejsza metoda osuszania ścian

Wysokie zawilgocenie to problem dotyczący nie tylko tzw. starego budownictwa i obiektów dotkniętych zalaniami, ale często także nowo powstałych budynków. Utrzymująca się wilgoć prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów – nieestetycznych i szkodliwych dla zdrowia. Stanowi również poważne zagrożenie dla struktury ścian, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do zawalenia się konstrukcji. Skuteczną, tanią i co ważne, bezinwazyjną metodą osuszania murów jest Iniekcja Krystaliczna®, stosowana przez MPH Kapilar. Dowiedz się, na czym polega iniekcja krystaliczna fundamentów, czy na pewno jest skuteczna i jakie korzyści przynosi inwestorom.

Jak wygląda wykonywanie iniekcji krystalicznej?

W medycynie słowo „iniekcja” oznacza zastrzyk. Nie bez powodu znalazło się ono w nazwie technologii osuszania murów. Jeśli kiedykolwiek interesowałeś się, jak wykonać iniekcję krystaliczną, z pewnością dostrzegłeś podobieństwo tego procesu do wykonywania zastrzyków. Materiał iniekcyjny wprowadza się (wstrzykuje) do uprzednio przygotowanych, niewielkich otworów iniekcyjnych w zawilgoconym murze. Otwory te powinny znajdować się w jednym rzędzie, równolegle do poziomu podłogi, w odpowiedniej odległości (równych odstępach). Po zastygnięciu, masa iniekcyjna tworzy trwałą barierę hydroizolacyjną, odporną na działanie wody. Istnieją różne metody osuszania iniekcją krystaliczną.

·   W metodzie grawitacyjnej preparat podlega wstrzyknięciu do ściany w formie zawiesiny cementowej.

·   W metodzie ciśnieniowej preparat podawany w formie roztworu wodnego, wprowadzanego pod wysokim ciśnieniem przez specjalną pompę.

Metodę należy każdorazowo dopasować do stopnia degradacji i materiału ścian.

Jakie materiały wykorzystywane są do iniekcji krystalicznej?

Na rynku dostępne są preparaty do iniekcji krystalicznej różnych marek. Jednak oryginalnym, uznawanym za najskuteczniejszy i wielokrotnie nagradzanym środkiem do Iniekcji Krystalicznej® jest CRYSTARID®. Preparat iniekcyjny został opatentowany przez jego wynalazcę i autora samej technologii, dr inż. Wojciecha Nawrota. CRYSTARID® to nowoczesny materiał iniekcyjny, powstający na bazie krzemianów. Zapewnia wytworzenie zabezpieczeń przed wilgocią w murach z cegły, kamienia, ceglano-kamiennych czy z bloczków betonowych. Doskonale sprawdza się w przypadku cegły ceramicznej i wapiennej zaprawy murarskiej. Podlega wykorzystaniu w technologii Iniekcji Krystalicznej®, której stosowanie wymaga uzyskania licencji od producenta, firmy Autorski Park Technologiczny – APT Zakład Osuszania Budowli mgr inż. Maciej NAWROT.

W MPH Kapilar stawiamy na zbadane naukowo i sprawdzone w wieloletniej praktyce materiały do iniekcji krystalicznej. Dlatego pracujemy wyłącznie na oryginalnym preparacie CRYSTARID®.

Iniekcja krystaliczna – na czym polega?

Iniekcja Krystaliczna® jest technologią chronioną patentami polskimi i europejskim. To metoda osuszania, która polega na wytwarzaniu blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu. Wykorzystuje zjawisko tzw. „mokrej ścieżki”. Proces ten nie wymaga wstępnego osuszania czy odsalania ścian. Ciecz kapilarna jest wręcz niezbędna do penetracji i krystalizacji materiału. Innymi słowy – im bardziej zawilgocony mur, tym lepsze efekty! Po krótkim czasie, bo po zaledwie 7 dniach, powstaje skuteczna blokada przeciwwilgociowa w zawilgoconych murach.

Środek iniekcyjny ma działanie uszczelniające. Jeden z jego składników, aktywator krzemianowy, penetruje w murze metodą dyfuzji. Następnie jony wapniowe powodują wytrącenie w kapilarach związku nierozpuszczalnego w wodzie. Produkty krystalizacji układają się wokół otworu iniekcyjnego na kształt pierścieni. Dochodzi do krystalizacji. Najpierw w całym obszarze powstają bardzo drobne kryształy i penetracja odbywa się w drodze dyfuzji, ponieważ występuje różnica stężeń. Pierścienie są oddalone od siebie o kilka milimetrów. Następnie ma miejsce samorzutny proces (nieliniowe starzenie kryształów). Pory i kapilary w ciągu kilku dni ulegają uszczelnieniu.

Iniekcja krystaliczna od wewnątrz i od zewnątrz

Istnieje możliwość wykonania iniekcji krystalicznej od zewnątrz lub od wewnątrz budynku. W MPH Kapilar, ze względu na więcej realnych korzyści dla klienta, najczęściej praktykujemy iniekcję krystaliczną od wewnątrz. Gdy usługa wykonywana jest od środka budynku, odpadają wysokie koszty związane z koniecznością odkopywania fundamentów i regeneracją zniszczonego terenu czy odtwarzaniem elewacji. Nasi specjaliści mogą się dostać do miejsc niedostępnych od strony zewnętrznej. Inwestor nie musi się obawiać o bezpieczeństwo domowników, ponieważ Iniekcja Krystaliczna® jest procesem w 100% proekologicznym. Ponadto iniekcja krystaliczna w mieszkaniu może być przeprowadzona niezależnie od warunków atmosferycznych.

Jakie są zalety iniekcji krystalicznej?

Iniekcja Krystaliczna® w betonie lub innych materiałach (oryginalna, opatentowana technologia) niesie za sobą wiele zalet praktycznych. Przede wszystkim jest:

·   skuteczna i trwała nawet w przypadku wysoko zawilgoconych ścian;

·   szybka w użyciu i nieinwazyjna – nie wymaga wcześniejszego osuszania murów, prowadzenia prac ziemnych itp.;

·   tania i dostępna – pod kątem cena-trwałość to obecnie najtańsza z dostępnych w Polsce metod osuszania ścian, znajdująca zastosowanie zarówno w nowych domach, jak w starych budynkach, bez względu na podłoże;

·   proekologiczna – materiały iniekcyjne bazują na naturalnych surowcach, bezpiecznych dla środowiska i człowieka. 

Osuszanie murów metodą Iniekcji Krystalicznej® wiąże się z wartością dodaną. Wskutek procesu dochodzi do:

·   wzmocnienia struktury ściany – zostaje ona zabezpieczona przed dalszym podciąganiem wilgoci z gruntu;

·   wypchnięcia wilgoci z głębszych warstw muru, co przyspiesza jego wysychanie;

·   zachowania paroprzepuszczalności ściany – wewnątrz pomieszczeń dochodzi do naturalnej samoregulacji mikroklimatu.

Warto wiedzieć, że wykonanie nawet dużej ilości nawiertów iniekcyjnych jest dla profesjonalnej firmy prostym zadaniem i nie powinno niepokoić inwestora.

Czy iniekcja krystaliczna jest skuteczna?

Trwałość izolacji poziomej wykonanej metodą Iniekcji Krystalicznej® jest praktycznie bezterminowa, co odróżnia ją od innych sposobów osuszania murów. Najlepszym potwierdzeniem skuteczności jest długoletnia gwarancja. W MPH Kapilar udzielamy gwarancji bezterminowej! Aktywator krzemowy w iniekcie CRYSTARID® charakteryzuje się doskonałymi właściwościami krystalicznymi i zwiększoną trwałością. Powstałej blokady przeciwwilgociowej nie wzrusza ani woda, ani sól.

Technologia Iniekcji Krystalicznej® była poddawana rygorystycznym testom w licznych budynkach w całym kraju. Instytut Budownictwa WAT zastosował tę metodę w przeszło 300 obiektach. Za każdym razem wynik osuszenia był pozytywny.