Jak i dlaczego warto walczyć z wilgocią w domu?

Zawilgocenie budynku, w tym także jego fundamentów oraz piwnicy, może mieć katastrofalne skutki dla stanu konstrukcji. Niestety woda, w każdym stanie, potrafi być niszczycielskim żywiołem, który powoli, lecz systematycznie, doprowadza do uszkodzenia materiałów takich jak drewno, cegły czy beton. Co więcej, wysoka wilgotność panująca we wnętrzu domu może doprowadzić do powstania grzybów, które z kolei mogą zaszkodzić zdrowiu domowników. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu zawilgocenia – zarówno w części mieszkalnej, jak i w ukrytych pod ziemią fundamentach oraz piwnicy. W niniejszym wpisie wyjaśnimy, jak skutecznie przeciwdziałać wilgoci z podziemnych kondygnacji budynku. Zapraszamy do lektury!

Przede wszystkim – zapobieganie

Najlepszym sposobem walki z wilgocią są działania prewencyjne. Starannie wykonana izolacja pozwala zabezpieczyć zarówno ściany, jak i podłogi przed przedostawaniem się wilgoci. To praktyka, która pomaga utrzymać budynek w dobrym stanie nawet przez długie dziesięciolecia. Jedną z metod prewencji jest tzw. pionowa izolacja fundamentów. To popularny sposób ochronienia dolnych kondygnacji budynku przed zgubnym wpływem wody. Do izolacji wykorzystuje się specjalne, mineralne materiały, które składają się m.in. ze spoiw cementowych, hydrofobizatorów oraz wypełniaczy. Izolacja tego typu może być sztywna lub elastyczna, jednak powinna być zabezpieczona np. styropianowymi płytkami lub folią kubełkową.

Izolacja pozioma

Aby izolacja pionowa efektywnie chroniła przed wilgocią, musi towarzyszyć jej zabezpieczenie także poziomych płaszczyzn fundamentów. Tego typu izolację umieszcza się pomiędzy ścianą a ławą fundamentową, na której stoi. Czasem stosuje się ją również w ścianach na wysokości zaraz powyżej poziomu gruntu. Ten rodzaj zabezpieczenia chroni przed podciąganiem kapilarnym wody i jej przesiąkaniem do coraz wyższych partii murów. Do wykonania klasycznej izolacji poziomej wykorzystuje się dokładnie te same materiały, co w przypadku izolacji pionowej.

Usuwanie zawilgocenia i odtwarzanie hydroizolacji

Niestety, budynki wybudowane kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu zazwyczaj pozbawione są skutecznej izolacji. Nierzadko zdarza się, że również nowopowstałe konstrukcje nie są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia. W takiej sytuacji możemy mieć do czynienia z oznakami wilgoci przedostającej się do murów, takimi jak odspajające się tynki i kafelki, odchodzące listwy przypodłogowe, wykwity solne oraz widoczne ogniska pleśni. Czasem dochodzi do nieszczelności, która w połączeniu z niekorzystnymi stosunkami wodnymi może prowadzić do zalewania piwnic i konieczności cyklicznego odprowadzania z nich wody. Każdy z tych problemów można rozwiązać. Sprawdzają się tutaj technologie iniekcyjne z iniekcją krystaliczną na czele. Iniekcja krystaliczna pozwala pozbyć się wilgoci z wnętrza murów, jednocześnie tworząc na ich pełnym przekroju skuteczną i trwałą hydroizolację. To niewymagająca problematycznych i często niemożliwych do przeprowadzenia prac ziemnych technologia, która w kompleksowy sposób rozwiązuje trudny problem penetracji wilgoci gruntowej, jednocześnie bazując na ekologicznych substancjach nieszkodliwych dla środowiska.

Dlaczego należy koniecznie ochronić swój dom przed wilgocią?

Zawilgocenie ścian, podłóg czy innych struktur pozostaje jednym z największych zagrożeń dla „zdrowia” konstrukcji. Wilgoć potrafi obniżyć jakość i trwałość nawet najtwardszych materiałów, takich, jak chociażby beton. Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że zabezpieczanie budowli należy rozpocząć już od fundamentów i piwnic. Z dolnych partii konstrukcji wilgoć przedostaje się bowiem stopniowo wyżej, ku częściom mieszkalnym, gdzie doprowadza do opisanych już objawów, które wskazują na zaawansowane już stadium problemu. Pleśnie i grzyby, pojawiające się w rezultacie akumulacji wilgoci na ścianach, mogą mieć z kolei szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych dla domowników.

Przeciwdziałanie wilgoci w domu to absolutna podstawa, jeżeli zależy nam na utrzymaniu konstrukcji w doskonałym stanie przez wiele długich lat. Cytując stare powiedzenie – lepiej zapobiegać, niż leczyć, lecz na szczęście współcześnie dysponujemy technologiami, które pozwalają zabezpieczyć i osuszyć budynek w każdym momencie, niezależnie od stanu, w jakim się znajduje.